ECONTURK

DATA SOURCES        /    EKONOMİK GÖSTERGELER

 

 

A most recent very substantial economic and financial  database for the Turkish economy, prepared by A. Savas Akat and T. Kale Korkmaz   (27 pages, pdf)

 

 Asaf Savas Akat ve T. Kale Korkmaz   tarafindan hazırlanan ve özellikle son yılları içeren oldukça kapsamli finansal ve ekonomik veriler dosyası(27 sayfa, pdf)
A time-series macroeconomic data set (1980-2000) and macroeconomic data comparisons between the Turkish economy and the EU members, prapered by Etem Karakaya (2001) (pdf) 1980-2000 yıllari arasında Türkiye Ekonomisi'ndeki makroekonomik değişimleri ve Türkiye ekonomisi ile Avrupa Birliği Üyelerinin karşılaştırmasının yapıldıgı genis bir dataset. Etem Karakaya (2001) doktora tezinden (pdf) 

 

 

Offical Data Links    /    Resmi Kuruluslardan Data Linkleri 

Statistics (SIS)                   /       İstatistikler (Devlet İstatistik Enstitüsü)

Statistics (Treasury)          /       Ekonomik Göstergeler (Hazine Müsteşarlığı)

Statistics (SPO)           /    Ekonomik Göstergeler (DPT Müsteşarlığı)

Statistics  (Central Bank)    /      İstatistiki Veriler  (Merkez Bankası)

IMF - Economic and Financial Data for TURKEY
 /  IMF Güncel Ülke Bilgileri  (İngilizce)