<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>econturk.org "Türkiye'nin En Geniş Makale, Tebliğ ve Tez Arşivi"...
 www.econturk.org

Başka Yerde Aramayın...

 Anasayfa  |  Econturk Hakkında  |  Linkler  |  Bize Ulaşın  |  Üyelik  |

 

       Econturk.org'un amacı, akademisyen ve ekonomi öğrencileri için, bilimsel araştırmalarda gerekli literatür taramalarına yardımcı olacak geniş bir akademik kaynakça sunmaktır. Econturk sayfalarından, iktisat, maliye ve işletme alanlarında internet üzerinde Türkçe ve/veya İngilizce olarak yayınlanmış  araştırma, tebliğ, makale ve raporlara ulaşabilir ve istediğiniz dosyayı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

►Çalışmaları görebilmek için Acrobat Reader ve Winzip programları gerekmektedir.

►Econturk'e eklenen son çalışmalardan haberdar olmak ister misiniz? Mail listemize ücretsiz üyelik için tıklayınız...

 

2002

   
Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler : Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
   
TBB(2002), “Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2003.
   
 Ertan Oktay ve Alptekin Güney (2002). “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
   
Ali Sayılır, (2002). “Uluslararası Ortak Girişimlerde Bilgi ve Beceri Edinme: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Örneği”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s.161-195.
   
Bayram Çolakoğlu (2002). “ Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 2002/2, s.17-31.
   
Tuba Ayan Yakıcı ve Fikret Çankaya (2002). “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açsından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, Aralık 2002, s.33.
   
Fikret Dülger ve Mehmet Fatih Cin, 2002. “Türkiye’de Döviz Kuru Dinamiklerinin Belirlenmesinde Parasalcı Yaklaşım ve Eşbütünleşme Yöntemiyle Sınama”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(1-2), ss.47-68.
   
Birdoğan Baki ve Ekrem Cengiz, (2002). “Toplam Kalite Çevre Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.153-175.
   
Şevki Özbilen, (2002). “Kriz ve Bütçe Açıkları”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:152, Ağustos, 2002.
   
Erkut Düzakın ve Selma Sevinç, (2002). “Kurum Kaynak Planlaması”, Uludağ Üniversitesi , İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.189-218.
   
Funda Rana Özbey, 2002. “Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Turizm Kalkınması”, Sustainable Tourism Development In Globalization Progress", Globalization and Sustainable Development, International Scientific Conference, Book:4, pp.135-150,Varna 1-3, 07/2002
   
Ayşe Şahin ve Hulusi Demir (2002). “Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ’lere Sağlayabileceği Avantajlar”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
   
Melek Acar Boyacıoğlu  (2002). “Operasyonel Risk ve Yönetimi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.  
   
Cemal Erdoğdu (2002). “Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
Ahmet Zengin (2002). “Makroekonomik İstikrar ve KOBİ’ler”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
   
Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün(2003). “Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
   
Pelin Ataman Erdönmez(2002), “Ekonomik Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Süreci”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
TÜSİAD (2002), “Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi”, Yayın No: TÜSİAD-T/2002-12/341, Aralık, 2002.
   
TUSIAD (2002). “Türkiye Ekonomisi 2001”, TUSIAD Arastirma Raporu.
   
Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
   
Öznur Yüksel, Güven Murat (2002). “ Şubat Krizi’nin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
   
Emre Alpan Inan (2002). “Kur Rejimi Tercihi ve Türkiye”, TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
   
Mehmet Öğütçü (2002), “2023 Türkiye Vizyonu -Gelecek, Aslında Şimdi Başlıyor”, Elegans Dergisi
   
TÜSİAD (2002), “Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Süreci”, Yayın No: TÜSİAD-T/200-9/331.
   
Mehmet Civan ve Mehmet Tekinkus (2002). “Küçük Ve Orta Boy İsletmelerin Avrupa Birliğine Uyum Süreci; Gaziantep Örneği”, ODTÜ VI. Uluslararası Ekonomi (ERC) Konferansı, 11-14 Eylül 2002, Ankara.
   
Ferhat Baskan Özgen – Asli Yenipazarli (2002), , “Globalizasyon Hakkindaki Dogru”, (Timoty Taylor’dan Çeviri), Liberal Düsünce, Yıl:7, Sayı:27, Yaz-2002.
   
Ayse Gül Yılgör(2002),” İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Stratejileri ve Türkiye’de Sanayi Sektörünü Yeniden Yapılandırma Gereksinimi” İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı:1, Nisan 2002.
   
TBB(2002), “Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
Özlem İpekgil Dogan Ve Mehmet Marangoz (2002). “KOBݒlerin Dis Pazarlara Açilmada Karsilastiklari Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ve Bir Uygulama”, Dis Ticaret Dergisi, Sayi :24 - Nisan 2002.
   
Zeynep Kusluvan (2002), “Türkiye’de İç Turizm Talebini Analizi”, Seyahat ve Turizm Arastırmalari Dergisi, No:2, Ocak 2002.
   
Melek Acar Boyacıoğlu  (2002). “Operasyonel Risk ve Yönetimi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
Yalçýn Gübe (2002). “Politik Ekonomi Ve Ekonomik Liberasyon”, Dýþ Ticaret Dergisi, Sayý :24 - Nisan 2002.
   
Pelin Ataman Erdönmez(2002), “Ekonomik Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Süreci”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
Gazi Bilgin (2002). “Rusya Krizinin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Etkisi”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Ziya Oniþ ve M.Erdoğdu (2002). "11 Eylül ve Dengeli Küreselleşme" Foreign Policy (Turkish Edition) Vol. 19 (January/February 2002).
   
TBB (2002). “1995 Yılındaki Kriz Sonrasında Meksika Bankacılık Sistemi”, TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
   
Üstün ALAN (2002). “İktisadi Araştırmada İnternetin Etkin Kullanımı”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı:25 - Temmuz 2002.
   
Ebru Tümer Kabadayı(2002),"İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme İle İlişkisi ", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:6, Temmuz 2002.
   
Yasemin Türker Kaya (2002). "Türk Bankacılık Sisteminde Karlılıgın Belirleyicileri 1997-2000" Haziran 2002 (No: 2002/01), BDDK, MSPD Çalısma Raporları : 2002/1.
   
Melek Acar Boyacıoğlu(2002), (Dr. Guido Giese’den çeviri), “Basel II Uzlasına İlişkin Eleştiriler ve İyileştirme Önerileri", Bankacılar Dergisi, Sayı:41, 2002.
   
Deepak Lal (Çeviri : Yalçin Gübe) (2002). “İstikrar ve Yapısal Uyum Politikalarının Gerçek Ekonomik Yönlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Tasarı”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı:25 - Temmuz 2002
   
Cemal Erdoğdu (2002). “Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
   
Yüksel Akça (2002). “ABD'nin İhracati Teşvik Sistemi”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002.
   
Serdar Çokaklý (2002). "Bankacılık Sektöründe Yeniden Yaplandırma: Japonya Örneği" Temmuz 2002 (No: 2002/02), BDDK, MSPD Çalışma Raporları : 2002/2
   
Muhammet Akdiş(2002), “Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler Beklentiler”, DTM Dergisi, Ekim-2002.
   
Nejla Adanur Aklan (2002). “Dýþ Borçlanma, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Etkin Bir Finansman Yöntemi Midir?”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 25 - Temmuz 2002.
   
Cengiz Yılmaz, Ebru Tümer Kabadayı, Bülent Sezen (2002). “Dağıtım Kanallarında Üretici-Bayi İlişkilerinde Bağımlılık Kavramı ve Bağımlılığın İşbirliği, Bağımlılık ve Memnuniyet Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı : 5, Ocak 2002.
   
Ekonomistler Platformu (2002). “Krizden- Yarına Bankacılık Sistemi; EP Önerileri”, Ekonomistler Platformu.
   
Hüseyin Öztürk (2002). “Pazara Giriş Stratejisi Açısından 1/95 Sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Karari’nin Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin 44’üncü Maddesi Buzdağının Görünen Kısmı Mı?”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı:25 - Temmuz 2002.
   
Recep Kök ve Orhan Çoban(2002), “KİT’lere İlişkin Bir Regülasyon Modelinin  Gerekliliği ve Kaynak Kullanımı Üzerine: Nevşehir TEKEL Rakı Fabrikası Örneği", ODTÜ VI. Uluslararası Ekonomi Konferansı (ERC), 11-14 Eylül 2002, Ankara.
   
Münür Yayla ve Serap Yaman(2002), “Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye'de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri", BDDK Araştırma Raporu, Ekim 2002 (No:2002/03).  
   
Ahmet Aydın (2002). “Kalkinmada OPEC Yardim Kuruluþlari Ve OPEC Uluslararasi Kalkinma Fonu”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002.
   
Esat Çelebi(2002), “Atatürk’ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (1923-2002)”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, Ocak 2002.
   
Fatih Çelik (2002). “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarinin Karaman Gıda Sektörü Üzerinde Bir Değerlendirmesi”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002
   
Murat Erdoðan(2002), “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliıi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, Ocak 2002.
   
Hasan Sabır(2002), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte Olan Ülkelere Yönlendirici Politikalar”, DTM Dergisi, Ekim-2002.
   
Öner Kabasakal (2002). “Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Kalkınmalarında TİKA’nın Rolü”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Ernur Demir Abaan (2002). “Fayda Teorisi ve Rasyonel Seçimler 1”, TCMB Tartışma Tebliğleri, Teblig No:56
   
BDDK (2002). "Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Raporu", Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
   
Ernur Demir Abaan (2002). “Merkez Bankaları Ve Türev Piyasa Riskleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araþtýrma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği.
   
Ernur Demir Abaan (2002). “Fayda Teorisi ve Rasyonel Seçimler 2 TCMB Tartışma Tebliğleri, Teblig No:57.
   
Ersan Öz ve Tekin Akdemir, (2002). "ABD Vergi Sistemi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:168, Eylül 2002.
   
Adnan Mahiroğulllarý (2002). “Küreselleşme Sürecinde Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Fransa Örneği)”, CMİS Dergisi Temmuz 2002 Sayı 4, Cilt 16.
   
Tamer İşgüden ve Aylin Çiğdem Köne(2002), “Ortodoks İktisat Üzerine Notlar”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, Ocak 2002.
   
Mete Doğanay, (2002). “Hisse Senedi Fonlarının Çok Kriterli Karar Yaklaşımıyla Derecelendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:57/3, Temmuz-Eylül 2002.
   
Hüseyin Ergen(2002), “Türkiye'de Kamu Üniversitelerinde Birim Harcamalar ve Vazgeçilen Kazançlar”.Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergi, Cilt:1, Sayı:1.
   
Feridun Baþer ve Bekir Akgül (2002). “Dahilde İşleme Rejiminde Tarım ve Gıda Sanayi Ürünlerinin Yeri”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002
   
Hasan Sabir (2002). “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyon:Mercosur Örneði”, Dış Ticaret Dergisi, Sayý:25 - Temmuz 2002.
   
Emin Çarıkçı (2002). “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler Ve Kazakistan Örneği”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Hakan Berument(2002), “Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği”, Bilkent Universtity, Departments of Economics Working Paper, 02-02 Mart.
   
Pelin Ataman Erdönmez (2002). “Japonya Mali Krizi”, TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
   
Zelal Kotan (2002). “Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği.
   
Erkut Onursal (2002). “Satış Sözleşmesi Kurallarını Yeterince Biliyor muyuz? ”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002.
   
Sübidey Togan (2002). “Azerbaycan Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İktisadi Gelişmeler”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Faruk Sapancalı (2002). “Küreselleşme Bağlamında Çocuk İstihdamı ve Önlenmesine Yönelik Çabalar”, CMİS Dergisi Temmuz 2002 Sayı 4, Cilt 16.
   
Mehmet Huseyin Bilgin (2002). “Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik”, CMIS Dergisi
   
Derya Erkan (2002). “Bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nde Uygulanacak KOBİ Politikaları Açısından Danışmanlık Sisteminin Önemi”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Sami Dönmez (2002). “Türk Cumhuriyetleri Ve İnternet Bağlantıları”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Mustafa Cesar (2002). “Bağımsızlığının Onuncu Yılında Türkmenistan'da Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Cahit Sarialtin (2002). “Yardimci İşçilikten İşverenliğe Viyana'da Bir Kuşağın Önlenemez Yükselişi"”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı :24 - Nisan 2002.
   
Musa Demir (2002). “Kazakistan’da Geçiş Ekonomisi Uygulamaları Ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Yusuf Alper (2002). “Sosyal Güvenlikte Yeni bir Adım: Bireysel Emeklilik”, CMIS Dergisi
   
Aziz Murat Hatipağaoğlu (2002). “Merkezi Planlamanın Çöküşünden Dönüşüme: Kırgızistan’da Ne Oldu?”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Ayhan Karaca (2002). “Azerbaycan’da Ekonomik Dönüşüm Süreci Ve Reformların 10 Yılı”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Fatih Turan Ve Atakan Özdemir (2002). “Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ticari Ve Ekonomik İlişkileri Hakkında Değerlendirme”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Şahin Yaman (2002). “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Reformların 10 Yılı”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı - Ocak 2002.
   
Aydan Aydýn (2002). "İsveç Bankacılık Sistemi: Kriz, Krizde Yapılanlar ve Kriz Sonrası", TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
   
TBB (2002). "Şeffaflığın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
   
   
   
     

Anasayfa  |  Econturk Hakkında  |  Linkler  |  Bize Ulaşın  |  Üyelik  |

 

Designed by

Dr. Etem KARAKAYA and Mustafa ÖZÇAĞ