TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKALE TEBLİG ARŞİVİ

 

Econturk.org 'un amaci, akademisyen ve ekonomi ogrencileri icin, bilimsel arastirmalarda gerekli literatur taramalarina yardimci olacak genis bir akademik kaynakca sunmaktir. Econtürk sayfalarinda Internet uzerinden Turkce yayinlanmis ekonomik arastirmalarin, teblig makale rapor olarak, tumunu bulabilirsiniz ve arzuladiginiz dosyayi bilgisayar'iniza yukleyebilirsiniz.

 PDF dosyalarini yuklemek icin ADOBE ACROBAT gerekmektedir.

Zip dosyaları için WINZIP gerekmektedir.

 

2001 YILI

Önceki yılların Çalışmalari için      ANASAYFA YA      dön

 
       
Ertuğrul  Acartürk(2001), “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:6,sf:46-61, Balıkesir.    

 

Ercan Uygur (2001). “Enflasyon, Para Ve Mali Baskı: İktisat Politikasında Geri Kalmışlık”, İşletme-Finans Dergisi, Aralık 2001, sayı:189.
Kutluğhan Savaş Ökte, (G.Mankiw’den çeviri)(2001) “Makroiktisatta Son Gelişmeler:  Çok Hızlı Bir Hatırlatma Dersi” İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001)

Ercan Uygur (2001). "KRIZDEN KRIZE TÜRKIYE: 2000 KASIM VE 2001 SUBAT KRIZLERI", Türkiye Ekonomi Kurumu Tartisma Metni, No:2001/01, Ankara.     (GENISLETILMIS SON VERSIYONU)

Seha Selek(2001) “Nakit Akım Tablosu”, Mimeo.

H. Bal, M. Ildirar ve Mehmet Özmen (2001). "Bilim ve Teknoloji Politikalari, Rekabet Gücü ve Kobiler: Dogu Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobiler Kapsaminda Bir Arastirma", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.  

Türkiye Bankalar Birliği (2001). “Son Dönemde Bankacılık Alanında Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici Değişiklikler 1999-2001”,  TBB Bankacılık ve Araştırma Grubu.
Feride Doğaner(2001), “Tekstil Sektöründe Endüstri-İçi Ticaret", DTM Dergisi, Nisan, 2001
Yahya Fidan (2001). “İş Süreçlerinin Yeniden Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:23-24, Ekim 2000-Mart 2001.
Hasan Sabır (2001). “Ticaretin Küreselleşmesi Sürecinde Uluslararası Rekabet Sistemi İhtiyacı”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:23-24, Ekim 2000-Mart 2001.
Selim Yazıcı (2001). “Dijital Markalar Yaratmak”, Sandeep Dayal, Helene Landesberg ve Michael Zaisser’den Çeviri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:23-24, Ekim 2000-Mart 2001.

Aslan Eren ve Bora Süslü (2001). “Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiyede Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi”, Yeni Türkiye, Sayı:41, Yıl:7, Eylül-Ekim 2001, s.662-674.

Esat Çelebi, (2001), “İkibinbir Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:4, Temmuz 2001.
Feride Doğaner(2001), “Tekstil Sektöründe Endüstri-İçi Ticaret", DTM Dergisi, Nisan, 2001.
M. Fatih Cin-Bilge Köksel Yalçın-M. Kemal Doğru(2001), “Heterodoks Politikalar Işığında Türkiye'de Uygulanmakta Olan İstikrar Programı Ve Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001.
Önder Kutman (2001), “Türkiye'deki Şirketlerde Erken Uyarı Göstergelerinin Araştırılması” , Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:4, Temmuz 2001.
Sadettin Doğan(2001), “Belediyelerde Dış Borçlanmaya Dayalı Finansman Modeli”, Sayıştay Dergisi, Sayı:40, Ocak – Mart 2001
DPT (2001). “SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005)”, Devlet Planlama Teskilati, Ankara. (305 sayfa).
TESEV (2001). “Hanehalkı Gözünde Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler”, TESEV Yayinlari 24.  ( Zip Dosyasi)

 F. Kadioglu, Z. Kotan ve Gülbin Sahinbeyoglu (2001). “Kura Dayali İstikrar Programi Uygulamasi ve Ödemeler Dengesi Gelişmeleri: Türkiye 2000”, The Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department Discussion Paper.

H.Bahadır Akın (2001). “İleri İmalat Teknolojisi Kullanımında Yönetsel Faktörler Ve Başarı Üzerindeki Etkileri”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Mart 2001.
A.Dinç Alada(2001) ,”İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:23-24, Ekim 2000- Mart 2001.
Muhammet Akdiş (2001). “Küresel Finansal Krizlerin Türkiye’ye Yansımaları ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, (Mart-2001), s.1-22.
Aykut Kibritcioglu (2001). "Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001" Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt 1, Yıl 7, Sayı 27 (Eylül-Ekim): s. 174-182.
TBB (2001). “1994 Yılı Krizi Sonrasında Meksika’da Uygulanan Para Politikası”, Türkiye Bankacılar Dergisi, Sayı.36
Murat Güvenç(2001). “Kent Yoksulluğu ilhan Tekli”, TESEV Yayınlari.
Bulent Güloglu (2001). "İstikrar Programından İstikrarsızlığa (Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizleri)", Yeni Türkiye Dergisi, Kriz Özel Sayısı I, Eylul-Ekim 2001.
Esra Lagro (2001). “Avrupa Birliği ve Türkiye Rekabet Politikası Açısından Bankacılık Sektörüne Genel Bir Bakış”, Türkiye Bankacılar Dergisi, Sayı.36.
Recep Demir (2001). “ Ülkelerin Elektronik Ticarete Hazirlik Degerlendirmesi (Türkiye İçin Bir Değerlendirme)”, Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 22 Temmuz 2001.
Metin Berber, Seyfettin Artan (2001). "Türkiye’de Yatırım Harcamaları- Ekonomik Büyüme İlişkisi, AK Modeli Testi : 1968-1998", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. Derg. Ekim 2001, s. 61-70.
İlhan Öztürk ve Salih Katırcıoglu,(2001) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Turizm Sektörünün Yeri ve Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi", Maltepe Üniversitesi, MYO Dergisi, 2001/2. 
Burcak Tulay (2001). “Türkiye’de İller ve Bölgeler İtibariyle Gelir, Nüfus, Banka Sayısı, Şube Sayısı, Toplam Krediler ve Toplam Mevduat “1990-1999”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, 38. sayı, 2001.
Haydar Akyazı (2001). “TC Merkez Bankası ile Federal Rezerv Sisteminin (FED) Karşılaştırması”, Türkiye Bankacılar Dergisi, Sayı.36.
Neriman Ener (2001). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emergıng Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Pınar AKKOYUNLU (2001). “Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi ve Kamu Kesimi Genel Dengesindeki Yeri ve Önemi “,Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
P. A. Erdönmez ve B. Tülay (2001). “Seçilmiş Ülkelerde Borç Yeniden Yapılandırması Uygulamalar”, Türkiye Bankacılar Dergisi, Sayı.36.
Zehra Başkaya (2001). “Faiz Swap’i Ve Fiyatlamasi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi Nisan 2001
TBB (2001). “Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar”, TBB Araştırma raporu.
Rasim Yilmaz (2001). “Türk Bankacilik Kesimindeki Yapisal Değişimler Ekseninde Formal Ve Formal Olmayan Finans Sektörü”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 3 Güz Donemi.
Sezai TEMELLİ (2001). “Türkiye'de Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi”, Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
Mehmet ASLANOĞLU (2001). “ABD’de Servet Yoğunlaşmasının 1929 Büyük Bunalımı Üzerindeki Etkisi”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Ali Rıza Okur (2001). “Askerlik Borçlanmasının Sigortalılık Süresine Etkisi (Askerlik Borçlanmasında Ne Değişti?)”, CMİS Dergisi, Sayi 5 Cilt 15.

Murat Ali Dulupcu (2001). "Sürdürülebilir Kalkinma Politikasina Yönelik Gelişmeler", Diş Ticaret Dergisi, Sayi: 20 OCAK 2001.                             

Yakup Kucukkale (2001). “Parasal Krizlerin Önceden Tahmin Edilebilirliği Üzerine Bir İnceleme”, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar (2001), Iss: 4, pp: 31-47.
DPT (2001) “Kamu Finansmanı Raporu [2002]”, Devlet Planlama Teskilati, Ankara.
Osman Demir ve Adem Üzümcü (2001). “Türkiye’de Yaşanan Ara Rejimlerin Ekonomi Açisindan Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi

 

TUSIAD (2001). “Avrupa Birliği' nin Malların Serbest Dolaşımı Mevzuatına Uyumda Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TUSIAD Arastirma Raporlari.
Halis Akder ve Korel Göymen (2001). “Bölgesel Kalkınma”, TESEV Yayınlari.
Hakan AKSOY ve İsmail SAĞLAM (2001). “Sınıflayıcı (Classifier) Sistem İle İMKB de Yeni Bir Anomali Gözlemi”, Ekonomi Bolumu, Bogazici Universitesi.

Fuad HÜSEYNOV (2001). "Azerbaycan’in Jeopolitik Konumu, Enerji Kaynaklari ve Diş Ekonomik Ilişkiler Sistemi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.          

Süleyman Ulutürk (2001). “Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2001.
Zübeyde Öktem (2001). “Tekstil Sektöründe Standartlar ve Ekolojik Gelişmeler”, Diş Ticaret Dergisi, Sayi: 22 Temmuz 2001.

Riza Kandiller (2001). "Enflasyonla Mücadele Programi ve Uygulamasi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.      

İsmail Sarıca (2001). “Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2001.
Deniz Börü (2001). “Örgütlerde güven ortamın yaratılmasında ilk adım “, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 Mayıs 2001 Silivri İst.,s:189.
Ayşe Kuruüzüm, Nuray Atsan (2001). “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2001.
C. Emre Alper (2001). “Matematiksel Istatistik ve Ekonometri Egitiminde Teori ve Uygulama Arasi Gerekli Kopru: Bilgisayar Uygulamali Basit Monte Carlo Deneyleri”, Ekonomi Bolumu ve Ekonomi ve Ekonometri Merkezi, Bogazici Universitesi.
Ertugrul DELIKTAS (2001). “Malthusgil Yaklaşımdan Modern Ekonomik Büyümeye”, Ege Akademik Bakış, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 2001 (Basımda).

Nilüfer Karacasulu (2001). "Uluslararasi Teknoloji Transfer Süreci ve Yöntemleri", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.           

Berke DUVAN (2001). “Finanasal sistemin yeniden yapılandırılması: Tayland uygulaması.”, DPT Araştırma Raporu.
TİSK (2001). “AB'ye üyelik sürecinde AB ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiyenin Durumu”, TİSK Yayinlari.
Halis Yunus Ersöz (2001). “Özelleştirmede Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 5 Cilt 15.
Hüseyin A. EGELİ (2001). "Dış Ticaret Açısından Sanayileşme Stratejileri ve Türkiye Uygulaması", Manas Kyrgyz-Turkish University, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.
Korkut Boratav (2001) "2000/2001 Krizinde Sermaye Hareketleri”, Bagimsiz Sosyal Bilimciler.

Bahadir Necat (2001). "Tekstil ve Hazir Giyim Sektörüne ait Verilerin Gümrük Birliğinin Öncesi ve Sonrasi Açisindan Incelenmesi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.                                 

Bülent Güloglu ve Selim Bekçioglu (2001). “IMKB deki Gelişmelerin Şirketlerin Sermaye Yapisina Etkileri: Imalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama”, Paper ODTÜ 2001 Uluslararasi Iktisat Kongresinde Sunulmustur.
Nejla Adanur Aklan (2001). “Para Kurulu, Fiyat İstikrarının Sağlanmasında Alternatif Bir Kurum Olabilir Mi?”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Nejla Adanur Aklan (2001). “Dünyada Ve Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Gelir Dağılımını Etkileyen Faktörler”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Kutluğhan Savaş (2001). “Finansal Piyasalarda Asimetrik Enformasyon Problemi: Temel Kavramlar, Literatür Ve Çözüm Önerileri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi Nisan 2001
Asuman ALTAY (2001). "Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kamu Maliyesi Sorunları ve Çözüm Önerileri", Manas Kyrgyz-Turkish University, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.
Zeynep Türk ve Abitter Özulucan (2001). “Tam Zamanında Üretim Ortamında Yönetim Muhasebesinin Değişmesi Gereği”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Gerard Ghersi (2001). “Küreselleşmenin Akdeniz Gıda Sistemleri Üzerine Etkileri”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2001.
N. Oğuzhan ALTAY (2001). "Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü", Manas Kyrgyz-Turkish University, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.
Bernd von Maydel (Çeviri: Alpay Hekimler) (2001). “Sosyal Reform ve Karşılaştırmalı Hukuk”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 4 Cilt 15.

Ö. Özkivrak, D. Dileyici (2001). "Globallesme, Bölgesellesme, Mega Rekabet ve Türkiye", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.                            

Adem Anbar (2001). “E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Mehmet Tunçer (2001). “Vergi Aflarinin Vergi Uyumuna Etkisi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi Nisan 2001.
TİSK (2001). “Avrupa Birliğinin Sosyal Politika Gündemi”, TİSK Yayinlari.
Uğur Sivri ve Can Usta (2001). “Reel Döviz Kuru, İhracat Ve İthalat Arasındaki İlişki”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001
Pir Ali Kaya (2001). “2000'li Yıllarda Türkiye'nin ILO Serüvenine Bir Bakış”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 4 Cilt 15.

Süleyman Uyar (2001), "Gümrük Birligi’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 20 Ocak 2001.       

Özlem Işiğiçok (2001). “Küreselleşme Ve Çalişma Hayatinda Esnekliğe İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi Nisan 2001
Erkut Onursal (2001). “Diş Ticaretin Finansmaninda Factoring ve Factoring'in Hukuki Çerçevesi”,Diş Ticaret Dergisi, Sayi: 22 Temmuz 2001.
Güngör Turan (2001). “Sendikaların Ücretler ve İstihdam Üzerine Etkileri”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 1 Cilt 15.
Serkan Gürlük (2001). “Dünyada Ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
M.Coşkun CANGÖZ (2001). “ Kamu Açıklarının Finansmanında Hazine İşlemleri ( Borç Yönetimi ve Borçlanma ) ”, Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
Sait Y. Kaygusuz (2001). “Üretim Sürecinin İşletme Performansına Etkisi”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Peter M. LICHTENSTEIN (Çev.:Aylin Bakırcı) (2001). “Çin’in Dış Ticaret Ve Yatırım Rejiminin Liberalleştirilmesinin Birbirinin Karşıtı İki Görüş Tarafından Yorumlanması”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Ufuk Başoğlu (2001). “Krizlerin Öngörülmesinde Sinyal Yaklaşimi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi Nisan 2001
Can Tuncay (2001). “İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik Ödeneği”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 3 Cilt 15.
Mert Gökırmak (2001). “Avrasya Jeopolitiğinde Türkiye”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Nazan SUSAM ve B. Elif YILMAZ (2001). “ Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkeler Arası Karşılaştırma ", Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
Şule Turhan ve Bahattin Çetin (2001). “Gıda Sektöründe Doğrusal Programlama Yöntemiyle İşgücü Planlaması: Domates İşleme Sanayi Örneği”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Pir Ali Kaya (2001). “İş Güvencesi: Türk Çalişma Mevzuatindaki Düzenleme, 158 Sayili ILO Sözleşmesi Ve Eylül 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağinin Kisaca Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 3 Güz Dönemi Ekim 2001
Adnan Gerçek (2001). “Türkiye’de Vergi İdaresinin Modernizasyonu Açısından Vergi Kimlik Numarası Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Deniz Börü (2001). “Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımı”, ÖNERİ Dergisi -M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ocak 2001 (Sayı:15,Yıl:7,Cilt:3) s.47-51.
Zahit Gönencan (2001). “Osmanlı Döneminde Sosyal Güvenlik Sistemleri”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 1 Cilt 15.
Özhan ÇETİNKAYA (2001).“ Kamu Maliyesinde Kamu İşletmeciliğinin Yeri ve Analizi( Döner Sermaye İşletmelerinin Analizi) ", Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
Şevki Özbilen (2001). “Türkiye’de İktisadi Krizin Temel Nedenleri Ve Bir Mali Sistem Reform Önerisi_II”, Yeni Türkiye Dergisi, Kriz Özel Sayısı I, Eylul-Ekim 2001.
Zerrin Firat (2001). “İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapisi Ve Özel İstihdam Bürolari”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 3 Güz Dönemi Ekim 2001
Güngör Turan (2001). “Sendikaların Verimlilik Üzerine Etkileri”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 2 Cilt 15.
İlknur Kilkiş (2001). “Toplu İş Sözleşmeleri İle Genişleyen Bir Uygulama: Sosyal Yardimlar”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 3 Güz Dönemi Ekim 2001
Mehmet E. PALAMUT ve Mehmet YÜCE (2001). “Türkiye’de 1980 – 2000 Döneminde Gerçekleşen Gelir Dağılımının İzlenen Vergi Politikası İle Yapılan Eğitim ve Sağlık Harcamalarıyla İlişkisi”, Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
M. Coskun Cangöz (2001). “ Kamu Mali Yönetiminde Bir Risk Kaynagi: Kosullu Yükümlülükler”, V. Türkiye Finans Egitimi Sempozyumu, Balikesir Üniversitesi, 8-11 Kasim 2001, Bandirma.
Zehra Balkır (2001). “Türk İş Hukuku'nda Gecikme Faizi ve Uygulama Sorunları”, ?)”, CMİS Dergisi, Sayi 2 Cilt 15.
Zeynep Aktaş Çimen (2001). “Antalya İli Kumluca İlçesindeki Sera Üreticilerinin Pazarlama Sorunları”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2001.
Kenan ÇELİK ve Cemalettin KALAYCI (2001). “Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı:1996-1998”, Merkez Yayın No:2001/1, Trabzon, 2001
Değer Alper (2001). “Vadeli Faiz Sözleşmeleri”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
Ali Halici (2001). “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştirma”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 1-2 Bahar - Yaz Dönemi
Coşkun Saraç (2001). “Sosyal Sigortalarda, Risklerin Birleşmesi: Birden Fazla Gelir ve Aylık Bağlanması”, CMİS Dergisi, Sayi 2 Cilt 15.
Oğuz ÇALIK (2001). “ Borçlanma Dışında Kullanılan Dış Proje Kredisi Uygulamaları (Devirli Garantili Krediler )”, Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
İlknur Kilkiş (2001). “Toplu İş Sözleşmeleri İle İşverenin Fesih Hakkinin Denetlenmesi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayi: 3 Güz Dönemi Ekim 2001.
Mustafa ERDOĞDU (2001). “Güney Kore ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kamusal Finansman açısından Karşılaştırmalı Analizi”, Celal Bayar Universitesi, 16. Maliye Sempozyumu.
Hülya Kanalıcı Akay (2001). “Bir İktisatçı Olarak Bentham”, Uludağ Universitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001.
İzzettin Önder (2001). “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: :23-24, Ekim 2000-Mart 2001.

Rıza Kandiller (2001). “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programi ve Ötesi”, Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 22 Temmuz 2001.


 
Home