TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKALE TEBLİĞ RAPOR

Econturk.org 'un amaci, akademisyen ve ekonomi ogrencileri icin, bilimsel arastirmalarda gerekli literatur taramalarina yardimci olacak genis bir akademik kaynakca sunmaktir. Econturk sayfalarinda Internet uzerinden Turkce yayinlanmis ekonomik arastirmalarin, teblig makale rapor olarak, tumunu bulabilirsiniz ve arzuladiginiz dosyayi bilgisayar'iniza yukleyebilirsiniz.

 PDF dosyalarini yuklemek icin ADOBE ACROBAT gerekmektedir. Zip dosyalarý için WINZIP gerekmektedir.

YENİ  ECONTURK e eklenen son çalışmalardan haberdar olmak ister misiniz? Üye olmak için burayı tıklayın

2003 YILI

Diger yıllarin calışmaları için ANASAYFA ya dön.

 
       

Etem Karakaya ve Mustafa Özçağ (2003). “Türkiye Açısından Kyoto Protokolü’nün Değerlendirilmesi ve Ayrıştırma (Decomposition) Yöntemi İle CO2 Emisyonu Belirleyicilerinin Analizi”, VII. ODTÜ İktisat Konferansı, 6-9 Eylül 2003, Ankara.

Şevki Özbilen(2003), “Kaynak Paylaşımı ve II. Körfez Savaşı”, Finans Dünyası, Sayı:160, Nisan 2003.
Bayram Çolakoğlu, (2003). “T.C. Merkez Bankası Para Politikasının Güvenilirliği”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim, 2003.  

Feriştah SÖNMEZ ve Aydın GERŞİL, (2003). “6 No’lu Tms-İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (Ums-28 İle Karşılaştırmalı)”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Sayı:165, Ekim-Kasım-Aralık 2003, ss:102-113.

Feriştah Sönmez, (2003). “12 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı-Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi (UMS-21 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar İle Birlikte), Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Sayı:64, ss.130-148, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2003.
Umut Halaç ve Yeşim Kuştepeli, (2003). “Türkiye’de Paranın Dolaşım Hızının İstikrarı: 1987-2001”, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı:5(1), ss.85-102, Ankara.
Şevki Özbilen(2003), “Globalizm Hegemonyası ve Global Demokrasi, Finans Dünyası, Sayı 161, Mayıs 2003.
Şevki Özbilen(2003), “Kamu İç Borçlanmasının Denklik Teorisi Açısından İncelenmesi, ECONTURK ONLINE.

Feriştah Sönmez (2003). “13 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı - Stoklar (IAS 2 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar İle Birlikte)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs 2003.

Feriştah Sönmez (2003). “14 No'lu Türkiye Muhasebe  Standardı Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi (IAS 23 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte)”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:129-130.

Feriştah Sönmez (2003). “15 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri (Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte), Vergi Dünyası, Yıl:22, Sayı:264, Ağustos-2003, sf: 187-193.

Alkan Soyak, (2003). “Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum”, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:40, Sasyı:475, Ekim, 2003, s.167-182.
Asuman Altay, (2003), “Geçiş Ekonomilerinde Devletin Ekonomik Rolleri, Görevleri ve KOBİ’lerin Durumu”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Maliye Araştırma Merkezi Yayın No:86, Seri:41.
Aylin Çiğdem Köne (2003). “Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılması : Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 2. Sayı, Temmuz, 2003.
Abuzer Pınar, (2003). “Bankacılık Faaliyetleri Üzerindeki Vergi ve Benzeri Yüklerin Ekonomik Etkileri: Türkiye İçin Nicel Bir Analiz”, Bankacılar Dergisi, Sayı:45.
Özgür Çalışkan(2003), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine 
Bir Değerlendirme", Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik 
Gelişmeler, Sayı:13 (Ocak 2003), DTM Yayını, Ankara. 
Emre Alpan İnan (2003). “Kamu Borç Stokunun Sürdürülebilirliği ve Türkiye”,  Bankacılar Dergisi, Sayı:46, s.15-37.
Malik Yılmaz, (2003), “Bilgi Merkezleri ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi:Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi 4 (2) 2003, s.257-268.
Feza Karaer ve Serkan Gürlük, (2003). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt:4, Sayı:2, Temmuz 2003, sf:197-206.
Lütfü Öztürk (2003). “Avrupa Birliği Sürecinde Serbest Bölgeler”, Dış Ticaret Dergisi, Nisan-2003.
Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural, (2003). “Yerel Hizmetleri Özelleştirme  Yöntemleri”. Türk İdare Dergisi, Haziran 2003.

Yakup Akkuş (2003). “Suçun Ekonomik Modelleri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:7, Sayı:15, Bahar 2003, ss.293-312.

Tuba A. Yakıcı-Fikret Çankaya(2003), “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2003.
Halil Seyidoğlu, (2003). “Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt:4, Sayı:2, Temmuz 2003, sf:141-156.
Hakan Çetintaş ve Hasan Vergil(2003). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
Alkan Soyak, (2003). “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var Mı?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt:4, Sayı:2, Temmuz 2003, sf:167-182.
Gökhan Orhan ve Özcan Karahan, (2003). “Çevre Koruma ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Sıfır Toplamlı Oyunun Sonu Mu?”, ODTÜ Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül 2003, Ankara.
Emine Bilgili (2003), “Nitelikli Sanayi Bölgeleri ve Türkiye”, 
DTM Dergisi, Sayı: 29, Temmuz 2003. 
İlkay Dellal, Erdal Ertürk, Sibel Tan ve Fahri Yavuz, (2003).
 “Tarım Sektöründe Kullanılan Motorinin Sübvanse Edilmesinin 
Türkiye Tarımına Olası Etkileri”,  
ODTÜ Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül 2003, Ankara.
Muhsin Kar ve M. Akif  Kara (2003), “Türkiye'ye Yönelik
Sermaye Hareketleri ve Krizler”, DTM Dergisi,
 Sayı:29, Temmuz 2003. 
Oya Erdil, Halit Keskin, Cemal Zehir(2003). “Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve Tasarımda Kalite Yönetimi İle Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler : Deneysel Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003

Kamil Çekerol ve Hüseyin Gürbüz, (2003). “Reel Döviz Kuru Değişimleri ile Sektörel Dış Ticaret Fiyatları Arasındaki Uzun Dönem İlişki”, ODTÜ Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül 2003, Ankara.

Serdar Öztürk (2003), “Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı ve 
Türkiye'de Uygulanabilirliği”, DTM Dergisi, Sayı:29,
 Temmuz 2003. 

Musa Arda ve Cengiz Göğebakan, (2003). “Yeniden Değerleme Oranının Finansal Analiz Üzerindeki Etkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:45.

Aykut Bedük, (2003). “Marka İmajı ve İhracata Etkileri”, DTM Dergisi, Sayı:28, Nisan 2003.
Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün(2003). “Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
Özgür Çalışkan (2003), “Dünya Ticaretinde Son Gelişmeler 
ve Trendler”, DTM Dergisi, Sayı: 29,Temmuz 2003. 
Oğuz Yıldırım, (2003). “Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, Sayı:44.
Erol Eren, Ayşegül Samsunlu(2003). “Yabancı Sermaye ve Türkiye’de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
Özgür Çalışkan(2003), “Dünya Yatırım Raporu-2002 Çerçevesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerinde Değerlendirmeler”, DTM Dergisi, Ocak-2003.  
Orhan Karaca, (2003). “Türkiye’de Enflasyon – Büyüme İlişkisi : Zaman Serisi Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt:4, Sayı:2, Temmuz 2003, sf:247-255.
Yüksel Akkuzugil(2003), “Japon Hükümetinin Aldığı Ekonomik Tedbirler Ve Sonuçlarının Bir Değerlendirmesi” , DTM Dergisi, Sayı:27, Ocak-2003.
Yüksel Akkuzugil ve Musa Demir(2003), “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının Analizi ve Değerlendirilmesi”, DTM Dergisi, Sayı:27,Ocak-2003.
Erol Eren, Lütfihak Alpkan ve Ercan Ergün, (2003). “Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt:4, Sayı:1, Ocak 2003, sf:55-70.
Güzin Bayar(2003), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomisinin Durumu Ve Kalkınma Önerileri”, DTM Dergisi, Sayı:27, Ocak-2003.
Oğuz Yıldırım(2003), “Kura Dayalı İstikrar Politikası Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı ve Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları”, DTM Dergisi, Sayı:27, Ocak-2003.

haberlesme adresi econturk@yahoo.com

 
HOME