TÜRKİYE  EKONOMİSİ

 

 MAKALE / TEBLİĞ / RAPOR

Ekonomi maliye veya işletme alanindaki calismanizin burda olmasini istiyorsaniz lutfen bize bildirin.  Word dosyasindaki calismalari PDF dosyasi haline ceviriyoruz.

YENİ  ECONTURK e eklenen son çalışmalardan haberdar olmak ister misiniz? Üye olmak için burayı tıklayın

SON EKLENENLER

Diger yıllarin calışmaları için ANASAYFA ya dön.

 
       

Haydar Akyazı ve Seyfettin Artan (2004). “Türkiye’de Enflasyon-Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, Mart 2004, sayı:48, s.3-17.

İhsan Yüksel (2004). “Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi”, Doğus Üniversitesi Dergisi, 5. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2004, ss:47-58.

İlhan Karakoyun (2004). "Endüstri İçi Ticaret Kavramı ve Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Düzeyi", Türk İdare Dergisi, Yıl:76, Sayı:442, Mart 2004.

İlhan Öztürk ve Ali Acaravcı (2004). “Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye İhracatı Üzerindeki Etkisi : Ampirik Bir Çalışma”, Review of Social, Economic and Business Studies, Volume: 2, Fall 2002-2003, p.197-206.

Mehmet Fuat BEYAZIT (2004). “ Türkiye Ekonomisi ve Büyüme Oranının Sürdürülebilirliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2004, ss.89-99

Metin Berber ve Seyfettin Artan (2004). “Türkiye’de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:18, Sayı:3-4.

Metin Gençkol (2003). “Avrupa Birliği Mali İşbirliği Politikaları ve Türkiye”, TC Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:DPT:2679.

Muammer Şimşek ve Cem Kadılar (2004). “Türkiye’nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımı İle Eşbütünleşme Analizi: 1970-202”, Doğus Üniversitesi Dergisi, 5. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2004, ss:27-34.

Musa Arda ve Cengiz Göğebakan (2003). “Yeniden Değerleme Oranının Finansal Analiz Üzerindeki Etkileri”, Bankacılar Dergisi, Sayı:45, Haziran 2003, s.61.

Tuba Ayan Yakıcı ve Fikret Çankaya (2002). “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açsından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, Aralık 2002, s.33.

Uğur Çıplak ve Eray Yücel (2004). “İthalatta Koruma Önlemleri İle Tarım ve Gıda Fiyatları”, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği, Tebliğ No.04/01.

Vuslat Us. “Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi : Türkiye Örneği”, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü, econturk mimeo.

Yakup Akkuş, “Çağdaş İkdisadi Düşüncede Sol Perspektifler - Asya Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi”, econturk online.

haberlesme adresi econturk@yahoo.com

 
HOME